Tjänster

Provenko erbjuder tjänster som

  • elektroniska ekonomitjänster
  • traditionell bokföring
  • starta bolag
  • bokföring: månadsrapporter, kostnadsställe- och projekt, budget, skatt, årsrapporter
  • bokslut: analysering, skattedeklarationer
  • löneadministration: räkning och betalning av löner, lönespecifikationer, löneintyg, anmälningar
  • inköpsreskontra: elektronisk mottagning av inköpsfakturor, cirkulation och betalning
  • fakturering och försäljningsreskontra: elektronisk cirkulation och sändning
  • rådgivning: finansiering, investering, skatteplanering
  • kontorstjänster