Palvelut

Provenkolta löydät seuraavat palvelut:

  • sähköinen taloushallinto
  • perinteinen taloushallinto
  • yrityksen perustaminen
  • kirjanpito: tulosseuranta, kustannuspaikka- ja projektiseuranta, budjetointi, verotus, kuukausi- ja vuosiraportoinnit
  • tilinpäätös: tilinpäätöksen analysointi, veroilmoitusten laadinta ja lähettäminen sekä tilintarkastuspalvelu
  • palkanlaskenta: palkkojen maksatus, palkkaerittelyt, palkkatodistukset, ilmoitukset, ay-tilitykset
  • ostoreskontra: sähköinen ostolaskujen vastaanotto, kierrätys ja maksuunpano
  • laskutus- ja myyntireskontra: sähköinen kierrätys ja lähetys
  • verotus: rahoituksen suunnittelu, investointisuunnittelu, verosuunnittelu, taloushallinnon konsultointi
  • toimistopalvelut